İlçe Malmüdürlüğü
 
Kurum Müdürü: Ahmet Yaşar CAYMAZ
 
İletişim: 0382 411 42 64