İlçe Malmüdürlüğü
 
Kurum Müdürü: Cebrail GÜRBÜZ
 
İletişim: 0382 411 42 64