ESKİL İLÇESİ KÖY MUHTARLIKLARI
 
KÖYÜN İSMİ
MUHTARIN İSMİ
1-
Böget Köyü
Mustafa ÖZKAN
 
Böğet Köyü
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
2-
Başaran Köyü
Mehmet KALKAN
 
Yaylaları
 
a- Başaran Köyü
 
 
 
b- Buthacı
 
 
 
3-
Güneşli Köyü
Ahmet MUTLU
 
Yaylaları
 
a- Güneşli Köyü
b- Çağlak Yaylası
 
c- Bezirci Yaylası
d- Eski Bezirci Yayl.
 
e- Dere Yaylası
f- Karaburun Yaylası
 
g- Gözerli Yaylası
h- Gedik Yaylası
 
ı- Güllü Dere Yaylası
 
 
4-
Celil Köyü
Abdullah TÜZÜN
 
Celil Köyü
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
5-
Çukuryurt Köyü
Mehmet BARIN
 
Çukuryurt Köyü
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
6-
Bayramdüğün Köyü
İbrahim KESKİN
 
Bayramdüğün Köyü
 
 
 
 
   
 
7-
Sağsak Köyü
Hüseyin DAĞLI
 
Sağsak Köyü
   
 
 
     
 
 
 
 
 
8-
Katrancı Köyü
Ahmet ÜNLÜ
 
Katrancı Köyü
 
 
 
 
 
 
 
9-
Kökez Köyü
Ahmet KIRLI
 
Kökez Köyü
 
 
 
 
 
 
 
10-
Gümüşdüğün Köyü
Dursun TÜZÜN
 
Gümüşdüğün Köyü
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
11-
Filikçi Köyü
Raşit BOZDAĞ
 
Filikçi Köyü