SOSYAL HAYAT
 
          Eskil yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biridir. Ekonomisi tarıma ve hayvancılığa dayalı olmasından dolayı yerleşme bakımından çok geniş alanlara dağılmıştır. İlçe genç nüfusa sahip olup, doğurganlık oranı son yıllarda düşme göstermektedir. İlçede eğitim seviyesi düşüktür Halkın okur-yazar olma oranı yüzde dosan çıvarındadır. Son yıllarda üniversiteyi bitiren öğrenci sayısında artışlar görülmektedir.
 
 
             Eskilli, dini, tarihi, kültürel değerlerine bağlıdır. Geleneksel kültürün canlı örneklerini burada görmek mümkündür. Düğün törenleri, nişan törenleri, sünnet törenleri, askere gitme törenleri, türküleri, yemek kültürü, giyim kuşamı, halk oyunlarıyla kendine has kültürel özellikleri yaşatmaktadır ve muhafaza etmektedir. Eskilde Konya yöresi ve Ankara yöresi, Kırşehir yöresi folklorik etkisi de görülmektedir. Eskilde yaşlı erkekler pantolon üzerine yelek, gömlek ceket ve şapka giyerler. Gençlerde bu giyim şekli artık terk edilmektedir. Şapkayı artık  gençlerde görmemiz imkansız gibi. Bayanların giyimleri ise şalvar adını verdiğimiz giysilerin üzerine yelek ve cekettir.  
 
                  Askerlik her Türk genci gibi Eskilli gençler içinde yüzyıllardır kutsallığını ve önemini korumaktadır. Askerlik ocağı, peygamber ocağı olarak görülmektedir. Her yıl askere gidecek gençlerimiz belediyemiz,  kaymakamlığımız ve askerlik şubemizin ortaklaşa hazırladığı asker uğurlama törenleriyle büyük bir coşku ve heyecanla uğurlanmaktadır.
 
         Toplumların yüzyıllardan beri tekrarladığı bir takım yaşayış, duyuş, zevk ve alışkanlıkları vardır, bunlar bazen bir atasözü bazen bir deyim bir tekerleme ve bir türkü olarak karşımıza çıkarlar. Türkülerimiz toplumun yaşayışı, kültürü hakkında  geniş geniş bilgiler verir. Türküler başlangıçta bir olay üzerine yakılır, bu olaylar bir milleti ilgilendireceği gibi sadece bir bölgeyle de sınırlı kalabilir. Bunun için Eskilde yaygın bir türkü söyleme geleneği vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:
 
    KESİK ÇAYIR
 
Kesik cayır biçilir mi?
Soğuk sular içilir mi?
Yar tatlıdır geçilir mi?
 
-EŞMEKAYANIN KAVAKLARI
 
-KARA KARA KAZANLAR
 
-KINA TÜRKÜSÜ
 
-SUNA TÜRKÜSÜ
 
             Adlarla anılan türküler söylenegelmiştir.